Jako Państwa ewentualny, przyszły wykonawca pragniemy zaoferować różnorodne wykonanie prac montażowych oferowanych przez nas systemów ogrodzeń, bram oraz systemów kontroli dostępu. Nasze doświadczenie, odpowiednie wyposażenie sprzętowe oraz wyszkolony personel ( wielojęzyczny) gwarantują fachową, sprawną i terminową obsługę. Prowadzimy również obsługę serwisową oraz wszelkiego typu przeglądy i naprawy po serwisowe. Wobec różnorodności oferowanych systemów ogrodzeniowych, z myślą o naszych Klientach, prowadzimy wszechstronne doradztwo w wyborze właściwego systemu, ponieważ nasze produkty to Państwa inwestycja na długie lata.

Montaż specjalistyczny: posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu prac montażu specjalistycznego na obiektach sportowych ( kompleksowe ogrodzenia kortów tenisowych), wykonywanie wszelkiego rodzaju piłko-chwytów na obiektach szkolnych oraz
montaż w pełni zautomatyzowanych systemów kontroli dostępu ( szlabany drogowe, polary, blokady drogowe, kołowroty ). Wykonaliśmy również montaż pierwszej bramy przesuwnej – teleskopowej w tej części Europy – brama o długości 39,00 mb ( wjazd na teren MTP w Poznaniu ). Posiadając konkretną wiedzę w zakresie montażu specjalistycznego, jesteśmy otwarci na każde nowe wyzwanie.

Montaż ekonomiczny: w trosce o uzyskanie jak najlepszej obsługi naszych Klientów, należymy również do grupy ( bardzo nie licznej w Polsce ), która świadczy usługi montażowe ogrodzeń systemowych o konkretnym, odczuwalnym wymiarze ekonomicznym. Sposób montażu poprzez ubicie konstrukcji słupków w podłożu na głębokości 80 – 100 cm, pozwala uzyskać bardzo stabilne i bezpieczne ogrodzenie, zaoszczędzając duże koszty związane z wykonaniem punktowych fundamentów betonowych. Ten sposób montażu charakteryzuje sie również bardzo szybkim wykonaniem ogrodzenia, gdzie jest to wymogiem zachowania bezpieczeństwa prowadzonych innych prac ( place budowy ). Bezinwazyjny sposób wykonania demontażu ogrodzenia, posadowionego w opisanym systemie ekonomicznym, gwarantuje zachowanie wysokiej jakości materiału ogrodzeniowego ( nieuszkodzone powłoki ochronne ) i umożliwia ponowny jego montaż. W celu zabezpieczenia obiektów znajdujących się w trakcie budowy,oferujemy również ustawienie specjalnych ogrodzeń mobilnych- przestawnych.

Montaż tradycyjny: w naszej ofercie proponujemy Państwu różnorodne systemy ogrodzeniowe, których montaż wykonujemy również w sposób tradycyjny tzn. Słupki ustawiane w podłożu w odpowiednich rozstawach na betonowych stopach fundamentowych o wym. 30 x 30 x 80 cm. Wykonujemy również wszelkiego typu wylewki betonowe bądź fundamenty pod bramy, furtki, szlabany itp. Posiadane prze nas własne wyposażenie sprzętowe umożliwia nam wykonywanie wszelkiego typu prac ziemnych razem z wykonaniem niezbędnej niwelacji terenu lub demontażem istniejącego ogrodzenia, co pozwala zaoszczędzić Państwa czas poświęcony na angażowanie do tych prac innych ekip.